Điều kiện điều khoản:

Mọi giao dịch giữa Công ty CP Du lịch Sahara Việt Nam với khách hàng đều được lập thành văn bản và có chữ kí của người có thẩm quyền của Công ty CP Du lịch Sahara Việt Nam.

Quý khách vui lòng đọc kĩ các điều khoản thỏa thuận giữa hai bên và đề nghị nhân viên giải thích các điều khoản chưa hiểu.

Sự hài lòng của quý khách là tôn chỉ hoạt động của chúng tôi.