Phương thức thanh toán

Tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản của Công ty Cổ phần du lịch Sahara Việt Nam như sau:
Tên tài khoản: CTCP Du lịch Sahara Việt Nam – Ngân hàng mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng – Số tài khoản: 1032189641